Opłaty

Notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie w wysokości ustalonej ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej, określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej. Do pobranego wynagrodzenia doliczany jest podatek VAT. Oprócz taksy notarialnej notariusz pobiera podatki (od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn) i opłatę sądową, które następnie przekazuje właściwym instytucjom państwowym.

Udzielanie informacji związanych z planowanymi czynnościami notarialnymi jest bezpłatne.